วิธีการกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแล และผู้ใช้งานทั่วไป(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 2. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
3. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK3. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK 4. ให้ใส่ รหัส ของผู้ดูแลระบบ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง4. ให้ใส่ รหัส ของผู้ดูแลระบบ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
5. เลือกที่เมนู ชื่อ5. เลือกที่เมนู ชื่อ 6. กดปุ่ม ดอกจันทร์ หน้าจอจะแสดงให้เห็นภาษาที่เลือก 6. กดปุ่ม ดอกจันทร์ หน้าจอจะแสดงให้เห็นภาษาที่เลือก
7. ใส่ชื่อของผู้ดูแลระบบแล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 7. ใส่ชื่อของผู้ดูแลระบบแล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม M/OK8. เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม M/OK
9. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง9. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง
10. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู10. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู
11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม M/OK11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม M/OK
12. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง12. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง
13. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม M/OK13. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม M/OK 14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการเปลี่ยนจาก ผู้ใช้เป็นผู้ดูแล14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการเปลี่ยนจาก ผู้ใช้เป็นผู้ดูแล
15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 16. หน้าจอจะแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่16. หน้าจอจะแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่