วิธีการดูข้อมูลเครื่อง(E-21/BS-100)

You are here:
< Back

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลจำนวนหน่วยความจำของเครื่องว่าพื้นที่หน่วยความจำใช้ไปแล้วเท่าไร แล้วยังเหลืออีกจำนวนเท่าไร แล้วยังดุสเปคเครื่องได้เช่นดู ชื่อรุ่นเครื่อง รหัสเครื่อง
รวมถึงรุ่น Firmware ที่ใช้อยู่

04-03-2014 10-29-00

04-03-2014 10-29-51

04-03-2014 10-30-10