วิธีการดูจำนวนลายนิ้วมือผู้ใช้ที่บันทึกไว้(E-21/BS-100)

You are here:
< Back

กดที่ปุ่ม ตัว M/ Menu เพื่อทำการเข้าเมนู เลือกที่เมนู User Mng แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 13-33-32

 

แล้วเลือกที่เมนู Manage
04-03-2014 13-33-47

ในหน้าต่างนี้สามารถดูรายชื่อผุ้ใช้ แล้วข้อมูลการเก็บลายนิ้วของผู้ใช้ว่าได้ทำการบันทึกไว้กี่ลายนิ้วมือของผู้ใช้งานแต่ละคน
04-03-2014 13-34-02