วิธีการตั้งเวลาเสียงร้องเตือนของเครื่องสแกน(E-21/BS-100)

You are here:
< Back

กดที่ปุ่ม M เพื่อทำการเข้าเมนูของตัวเครื่องสแกนเลือกที่เมนู System แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 11-14-12

แล้วไปที่เมนู Bell   แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 11-14-40

จากนั้นเลือกลำดับว่าต้องการเป็นเสียงร้องเตือนลำดับที่เท่าไรแล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 11-14-58

จากนั้นให้ใส่ช่วงเวลาที่ต้องการให้เสียงร้องเตือน เลือกเสียงร้องเตือน เลือกระดับเสียงแล้วในหัวข้อ State เป็น ON แล้วกดปุ่ม OK04-03-2014 11-15-15