วิธีการตั้ง Function Key ต่างๆ(E-21/BS-100)

You are here:
< Back

กดที่ปุ่ม M เพื่อทำการเข้าเมนู เลือกที่เมนู System แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 11-33-28

เลือกที่เมนู Key Board แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 11-33-48

เข้ามาที่หน้าต่างนี้ ให้เลือกว่าต้องการใช้ function กับปุ่มไหนแล้วกด OK
04-03-2014 11-34-05

จากนั้นใส่หมา่ยเลข ID รวมถึงชื่อของ Function นี้ว่ากด Function นี้แล้วหมายถึงอะไรจากนั้นใส่เวลาของแต่ละวันว่าต้องการใช้ Function Key วันไหน เวลาไหนบ้าง แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 11-34-25

จากนั้นค่าที่ได้ตั้งไว้ก็เสร็จเรียบร้อย
04-03-2014 11-34-57