วิธีการทดสอบเครื่องสแกน(E-21/BS-100)

You are here:
< Back

เมนูนี้ใช้สำหรับ ทดสอบระบบต่าง ๆ ของเครื่องสแกนไม่ว่าจะเป็น จอภาพ สีของจอ ปุ่มกด หรือว่าเสียง
การตอบรับว่ามีทั้งหมดกี่เสียงเราสามารถเลือกทดสอบเป็นแต่ละรายการได้หรือจะทดสอบทั้งหมดเลยก็ได้

04-03-2014 10-45-38

ห้วข้อพวกนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการทดสอบ Function อะไรบ้าง
ในที่นี้ให้กด All Test คือทดสอบทั้งหมด

04-03-2014 10-46-02

จากนั้นทำการทดสอบหน้าจอของเครื่องสแกน
04-03-2014 10-57-31
ทดสอบเสียงตอบรับต่าง ๆ ของเครื่องสแกน
04-03-2014 10-57-51
ทดสอบปุ่มกดที่หน้าเครื่องสแกน
04-03-2014 10-58-11
ทดสอบหัวอ่านเครื่องสแกนให้ลองวางนิ้วมือ เสร็จแล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 10-58-31
ทดสอบ TRC ให้ตัวเลข Run ไปจนกว่าเครื่องจะทำการกลับสู่หน้าเมนูปกติ
04-03-2014 10-58-51