วิธีการเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ(E-21/BS-100)

You are here:
< Back

29-04-2014 11-44-48

1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK5. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK 6. ให้ใส่ รหัส ของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง6. ให้ใส่ รหัส ของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่เมนู ชื่อ แล้วกดปุ่ม ดอกจันทร์7. เลือกที่เมนู ชื่อ แล้วกดปุ่ม ดอกจันทร์
8. หน้าจอแสดงภาษาที่เลือก8. หน้าจอแสดงภาษาที่เลือก
9. ให้ใส่ ชื่อของผู้ใช้ เสร็จแล้วกดปุ่ม ESC 1 ครั้ง9. ให้ใส่ ชื่อของผู้ใช้ เสร็จแล้วกดปุ่ม ESC 1 ครั้ง 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม M/OK10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม M/OK
11. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง11. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง 12. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ กดปุ่ม ESC 1 ครั้ง12. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ กดปุ่ม ESC 1 ครั้ง
13. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม M/OK13. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม M/OK 14. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 14. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 
15. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม M/OK15. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม M/OK 16. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม M/OK16. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม M/OK
17. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่17. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่