วิธีการเพิ่มเครื่องบันทึกภาพในระบบ

You are here:
< Back

วิธีการเพิ่มเครื่องบันทึกภาพในระบบ

1.เข้าเมนู Smart PSS จากนั้นเลือกเมนู Device

2.กดเครื่องหมาย Auto Search ระบบจะแสดงอุปกรณ์บันทึกภาพขึ้นมาจากนั้นเลือกอุปกรณ์บันทึกภาพแล้วกดเครื่องหมาย Add

3.ระบบจะให้ใส่รายละเอียด Login ของเครื่องบันทึกภาพ

4.เมือดำเนินการใส่รหัส login เรียบร้อยระบบจะโชว์รายละเอียดของเครื่องบันทึกภาพขึ้นมาบนหน้าโปรแกรม