วิธีการ Reset ค่าต่างๆของเครื่องสแกน(E-21/BS-100)

You are here:
< Back

กดที่ปุ่ม M เพื่อเข้าเมนู เลือกที่่เมนู System แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 11-24-56

ไปเลือกที่เมนุ Reset แล้วกดปุ่ม OK
04-03-2014 11-25-59

หน้าต่างนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการ Reset อะไรบ้าง จากนั้นระบบจะมีข้อความ
แสดงขึ้นมาว่าต้องการยืนยันการ Reset กด OK เพื่อทำการยืนยัน
04-03-2014 11-26-26