วิธีตั้งค่าผู้ดูแลระบบ WarpX Client

You are here:
< Back

วิธีตั้งค่าผู้ดูแลระบบ WarpX Client

หมายเหตุ รหัสที่จะตั้งค่า Admin ได้นั้นจะต้องเป็น User ที่มีอยู่ในโปรแกรม WarpX Client

1.เข้าโปรแกรม WarpX Client เลือกที่หัวข้อ Administrator > Set Administrator

2.กดเมนู Add เพือเพิ่ม User ใส่ Password(ตัวเลข 4-8 ตัว) Confirm Password จากนั้นทางด้านขวามือระบบจะให้ตั้งค่าการเข้าใช้งานเมนูว่า User ที่จะตั้งค่าสามารถเข้าใช้งานเมนูใดได้บ้าง

3.เมื่อเลือกเมนูเรียบร้อยแล้วให้กดเมนู Save

4.เมือดำเนินการตั้งค่าเรียบร้อยระบบจะแสดงรายชื่อ Admin ที่มีในระบบขึ้นมา

5.หากเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นอีกครั้งระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่ผู้ดูแลระบบ

6.ให้ใส่รหัสผู้ดูแลระบบเพือเข้าใช้งานโปรแกรม