วิธีตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมและผู้ใช้งาน Smart PSS

You are here:
< Back

วิธีตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

1.เข้าหน้าเมนูโปรแกรม Smart PSS เลือกที่หัวข้อ User

2.เลือกหัวข้อ Add Role เพือตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

วิธีกำหนดผู้ใช้งาน

1.เลือก เมนู Add User

2.ใส่รายละเอียด User และ Password(หมายเหตุ Password ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวและต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว รวมกับตัวเลข)

ทดสอบเข้าใช้งาน

สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม