วิธีตั้งค่า Motion Detect

You are here:
< Back

วิธีตั้งค่า Motion Detect

1.เลือกเมนู Device CFG

2.เลือกเมนู Event>Video Detect

3.เลือกเมนู Montion Detect จากนั้นตรงหัวข้อ Zone ใหเกด set

ตารางสีแดงคือตารางกำหนดพื้นที่ Motion หากมีอะไรเคลื่อนไหวในช่องสีแดงระบบจะบันทึกเป็น Motion Detect

4.ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด save ระบบจะแจ้งว่าทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว