วิธีติดตั้งโปรแกรม YMTime (โปรแกรมส่งออก Text file ZK)

You are here:
< Back

1.กดที่ไฟล์ติดตั้ง ZKtextfile.exe

2.กด Next

3.ใส่ชื่อและชื่อบริษัท

4.เลือกที่ติดตั้งโปรแกรมจากนั้นกด Next

 

ติดตั้งโปรแกรมแล้วเสร็จ