วิธีสำรองฐานข้อมูล

You are here:
< Back

อธิบายถึงวิธีการสำรองฐานข้อมูล เพื่อเก็บไว้ใช้งานกรณีที่เครื่องหลักเกิดปัญหา

backup-01
1.เปิดโปแกรมแล้วเลือกที่เมนู  Backup Database
backup-02
2.เลือกที่เก็บไฟล์ Backup ตั้งชื่อไฟล์ แล้วเลือกที่ Save เพื่อทำการบันทึก