แนะนำระบบ iCMS

You are here:
< Back

หน้า Dashboard ใช้สำหรับการดูสถานะของเครื่องที่ขาดการส่งข้อมูลออกใน Text File เกินระยะเวลา และยังใช้ดูสถานะของการกระจายข้อมูลไปยังเครื่องสแกน และแสดงสถานะของการทำงานของ Auto Tasks ต่างๆ

 

เรียกดูข้อมูลการสแกนบันทึกเวลาที่ถูกส่งเข้ามาในระบบแบบ Real-time

 

ส่งออกข้อมูลเป็น Text File โดยสามารถเลือกระบุ พนักงาน, ช่วงเวลา, เครื่องสแกนได้