12. การลืมลงเวลาเข้า – ออกงาน

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 12. การลืมลงเวลาเข้า – ออกงาน
< Back

คลิก “ลงเวลาทำงาน”, คลิก “ลืมลงเวลาเข้างาน / เลิกงาน” ระบุสถานะ วันที่ เวลา คลิก “ตกลงคลิก “ลงเวลาทำงาน”, คลิก “ลืมลงเวลาเข้างาน / เลิกงาน” ระบุสถานะ วันที่ เวลา คลิก “ตกลง”

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป