14. การกำหนดระเบียบการลงเวลาทำงาน

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 14. การกำหนดระเบียบการลงเวลาทำงาน
< Back

เปิดโปรแกรม Attendance Management เลือก เมนู “ปรับปรุง / เลือกกำหนด

เปิดโปรแกรม Attendance Management เลือก เมนู “ปรับปรุง / เลือกกำหนด”

สามารถใส่ชื่อ บริษัท และตัวย่อชื่อบริษัทได้

สามารถใส่ชื่อ บริษัท และตัวย่อชื่อบริษัทได้

กำหนดรายละเอียดตามระเบียบของบริษัทเอาไปใช้คำนวณเวลาการทำงาน

กำหนดรายละเอียดตามระเบียบของบริษัทเอาไปใช้คำนวณเวลาการทำงาน

ทำการตั้งค่าของ ตัวย่อต่างๆเพื่อกำหนดผลรายงาน

ทำการตั้งค่าของ ตัวย่อต่างๆเพื่อกำหนดผลรายงาน

Bleave       คือ สถานะการลาออกไปทำธุระข้างนอก
OT                คือ สถานะการทำงานล่วงเวลา
Normal     คือ สถานะจำนวนวันที่ทำงานปกติ
N/In             คือ สถานะการไม่สแกนเข้างาน
Late            คือ สถานะการมาทำงานช้ากว่าการทำงานจริง
N/Out        คือ สถานะการไม่สแกนออกงาน
Early         คือ สถานะการออกงานก่อนเวลาเลิกงาน
OUT           คือ สถานะขอออกไปข้างนอก และกลับเข้ามา
Absent     คือ สถานะการขาดงาน
BOUT       คือ สถานะการกลับมาทำงานหลังขอออกไป

การตรวจสอบการลงเวลาทำงานของพนักงาน

                เปิดโปรแกรม Attendance Management เลือก เมนู “ลงเวลา

เปิดโปรแกรม Attendance Management เลือก เมนู “ลงเวลา”

จะปรากฏหน้าต่าง “แสดงรายการลงเวลาทำงาน” เลือกชื่อพนักงานทต้องการตรวจสอบ และ คลิก “ค้นหา” ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออก พนักงาน จะแสดงตามรูป

จะปรากฏหน้าต่าง “แสดงรายการลงเวลาทำงาน” เลือกชื่อพนักงานทต้องการตรวจสอบ และ คลิก “ค้นหา” ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออก พนักงาน จะแสดงตามรูป

การแสดงผล คลิก “ดูก่อนพิมพ์

การแสดงผล คลิก “ดูก่อนพิมพ์”

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป