15. การตรวจสอบพนักงานที่อยู่ในหน้าที่

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 15. การตรวจสอบพนักงานที่อยู่ในหน้าที่
< Back
เลือกเมนู ค้นหา/พิมพ์ >เลือกสถานะการทำงานในปัจจุบันของพนักงาน Ctrl+B
Current Employee's OnDuty Status
27-02-2014 17-25-19
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป