16. การคำนวณผล การลงเวลาทำงาน

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 16. การคำนวณผล การลงเวลาทำงาน
< Back
เลือกเมนูรายงาน เพื่อดูรายงานการบันทึกเวลา
Report
28-02-2014 8-47-51
28-02-2014 8-48-18
28-02-2014 8-51-51
28-02-2014 8-52-14
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป