17.วิธีการลบข้อมูลผู้ใช้บนเครื่องสแกนและฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม

You are here:
 • KB Home
 • OTHER
 • 17.วิธีการลบข้อมูลผู้ใช้บนเครื่องสแกนและฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม
< Back

คลิกขวาที่รายชื่อเครื่อง สแกน แล้วเลือก เชื่อมต่อ
คลิกขวาที่รายชื่อเครื่อง สแกน แล้วเลือก เชื่อมต่อ

 • หลังจากที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู ดึงข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

หลังจากที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู ดึงข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

 • ให้กดที่ปุ่ม ดูผู้ใช้ในเครื่องเพื่อทำการเรียกดูรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องสแกน

ให้กดที่ปุ่ม ดูผู้ใช้ในเครื่องเพื่อทำการเรียกดูรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องสแกน

 • แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม เลือกกลับทั้งหมด หากมีรายชื่อผู้ใช้ที่หน้าต่างขวามือให้ทำการคลิกที่ปุ่ม เลือกกลับทั้งหมดด้วย
  (รายชื่อผู้ที่โชว์ทางหน้าต่างขวามือคือรายชื่อผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่เคยดึงเข้ามาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล)

แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม เลือกกลับทั้งหมด หากมีรายชื่อผู้ใช้ที่หน้าต่างขวามือให้ทำการคลิกที่ปุ่ม เลือกกลับทั้งหมดด้วย (รายชื่อผู้ที่โชว์ทางหน้าต่างขวามือคือรายชื่อผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่เคยดึงเข้ามาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล)

 

 • จากนั้นให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ ลบออกจากเครื่องสแกน แล้วกดปุ่มลบ

จากนั้นให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ ลบออกจากเครื่องสแกน แล้วกดปุ่มลบ

จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา ว่า ต้องการลบผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนและจำนวนผู้ใช้
ให้กดปุ่ม Yes
จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา ว่า ต้องการลบผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนและจำนวนผู้ใช้ ให้กดปุ่ม Yes

รายชื่อผู้ใช้ที่เลือกจะถูกลบออกจากเครื่องสแกน เสร็จแล้วให้ปิดหน้าต่างนี้

 • จากนั้นไปที่เมนู พนักงาน เพื่อเข้าไปลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล

จากนั้นไปที่เมนู พนักงาน เพื่อเข้าไปลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล

 • ให้ทำการเลือกแผนก แล้วเลือกรายชื่อผู้ใช้ที่ต้องลบออกจากฐานข้อมูล

ให้ทำการเลือกแผนก แล้วเลือกรายชื่อผู้ใช้ที่ต้องลบออกจากฐานข้อมูล

 • เสร็จแล้วให้กดที่เมนู ลบ ด้านบน

เสร็จแล้วให้กดที่เมนู ลบ ด้านบน

 • จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า ต้องการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล ให้กด Yes

จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า ต้องการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล ให้กด Yes

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก