4.รายละเอียดของโปรแกรม

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 4.รายละเอียดของโปรแกรม
< Back

รายละเอียดของโปรแกรม Warp X โปรแกรม Warp X สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ standalone และแบบ server แบบ standalone ลงโปรแกรมเฉพาะ Warp X เท่านั้น แบบ Server จะประกอบด้วย Warp server,  Warp Monitor และ Warp X_Client เป็นตัวควบคุม โปรแกรมเมื่อต้องการกําหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบ Warp Server จะแสดง Zone Server เมื่อเพิ่ม เครื่องสแกนลงใน Zone ที่ใช้งาน ในโปรแกรม Warp Client  Warp Server จะเก็บข้อมูลการเข้าออกจาก เครื่องสแกนที่อยู่ใน Zone อัตโนมัติโดยจะเก็บข้อมูลแบบ real time

2014-04-22 8-32-23

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป