5.การติดตั้งโปรแกรม

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 5.การติดตั้งโปรแกรม
< Back

การติดตั้งโปรแกรม เมื่อใส่แผ่นโปรแกรม Warp X แผ่นจะ แสดงโปรแกรมที่ต้องลงดังรูป

2014-04-22 8-37-42

หลังจากที่ลงโปรแกรม Warp Server / Warp Monitor และWarpX_client เรียบร้อยแล้ว ควรเข้าไป ตั้งค่าต่างๆ ที่โปรแกรม WarpX_client ก่อน

2014-04-22 8-38-31

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป