6.ฐานข้อมูลของโปรแกรม Warp X_Client

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 6.ฐานข้อมูลของโปรแกรม Warp X_Client
< Back

เมื่อเริ่มเปิดโปรแกรม WarpX_Client ในครั้งแรกต้องเลือกตําแหน่งของ ฐานข้อมูล ก่อน
6.1 ถ้าฐานข้อมูลเป็น Microsoft Access
2014-04-22 8-43-19

เลือก ฐานข้อมูล เป็น Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider และ‘ATT2000.MDB’ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่ C:\Program Files\WarpServer

6.2 ถ้าฐานข้อมูลเป็น Microsoft SQL

2014-04-22 8-44-00

– ที่หน้า Provider เลือก ฐานข้อมูล เป็น Microsoft OLE Provider for SQL SERVER แล้วกดปุ่ม Next
– ที่หน้า Connection ข้อ 1. เลือก Server Name ตามตัวอย่าง
– ที่หน้า Connection ข้อ 2. Information to logon,     User name : sa   ;     Password : Ect2010@1
– ที่หน้า Connection ข้อ 3. Select Database เลือกฐานข้อมูล Ect2010

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป