9. การกำหนดวันหยุดของบริษัท

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 9. การกำหนดวันหยุดของบริษัท
< Back

คลิก ปรับปรุงข้อมูล / ตั้งค่าต่างๆ , คลิก รายการวันหยุด กรอกรายละเอียด วันที่ และ จำนวนวันหยุด

คลิก ปรับปรุงข้อมูล / ตั้งค่าต่างๆ , คลิก รายการวันหยุด กรอกรายละเอียด วันที่ และ จำนวนวันหยุด

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป