Attendance Management วิธีใส่ข้อมูลและประวัติต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • Attendance Management วิธีใส่ข้อมูลและประวัติต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้
< Back

เปิดโปรแกรมแล้วเข้าที่เมนู Employees

 edituser-01

1.ให้ติ๊กที่เครื่องหมายถูกที่ Include sub department ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือกที่ Company เพื่อให้แสดงรายชื่อทั้งหมด

edituser-02

2.จากนั้นเลือกที่ชื่อพนักงาน และใส่รายละเอียดให้กับพนักงาน เมื่อเรียบร้อยให้ให้เลือก Save ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึก