IS-403 วิธีการตั้งค่า Web Setup ที่เครื่องทาบบัตร

You are here:
< Back

 

12-03-2014 8-18-18 12-03-2014 8-19-25
 1. กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. ยืนยันผู้ดูแล ทาบบัตรยืนยันผู้ดูแล
12-03-2014 8-55-14 12-03-2014 8-55-56
 3. เลือกเมนู ตั้งค่า กดปุ่ม F4/OK  4. เลือกเมนู ตั้งค่าเชื่อมต่อ กดปุ่ม F4/OK
12-03-2014 9-18-23 12-03-2014 9-18-41
 5. เลือกเมนู WEB SERVER IP กดปุ่ม F4/OK  6. .ใส่หมายเลข WEB SERVER IP ที่ต้องการ
12-03-2014 9-21-25 12-03-2014 9-32-45
 7. ใส่หมายเลข WEB SERVER IP กดตกลง F4/OK  8. เลิก กดปุ่ม F1/ESC ตกลง กดปุ่ม F4/OK
12-03-2014 9-22-17 12-03-2014 9-28-58
 9. เลือกเมนู Web Port กเดปุ่ม F4/OK  10. ใส่หมายเลข Web Port  ที่ต้องการ
 12-03-2014 9-32-45
 11.เลิก กด F1/ESC  ตกลงเพื่อบันทึก กด F4/OK