ZK Software การลบข้อมูลการบันทึกภายในเครื่อง

You are here:
< Back

วิธีการลบข้อมูลการบันทึกภายในเครื่อง

 

หมายเหตุ: ก่อนอื่นต้องดำเนินการดึงข้อมูล่าสุดเข้ามาเก็บที่โปรแกรมก่อน

 

1.เชื่อมต่อเครื่อง

 

 

2.คลิกขวาเลือกหัวข้อ Delete AC Log (หมายเหตุ AC Log คือ ข้อมูลที่พนักงานสแกน)

 

3.จากนั้นเลือกลบที่หัวข้อ Delete OP Log (หมายเหตุ OP Log คือ ข้อมูลการเข้าเมนูหน้าเครื่องสแกน)